Farmakogenetiske tester i psykiatrien

Lenke: Farmakogenetiske tester i psykiatrien

Original tittel: Bruk av farmakogenetiske tester i psykiatrien

Først publisert: 15.01.2021

Sist faglig oppdatert: 15.01.2021

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Legemiddelmonitorering, Dosetilpasning, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Psykisk helse, Individuell tilpasning

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Vigdis Solhaug, Tore Haslemo

Språk: Norsk