Farmakologiportalen.no – norsk portal for legemiddel- og rusmiddelanalyser

Farmakologiportalen er en nettportal med oversikt over laboratorier som utfører legemiddelanalyser og hvilke substanser som analyseres. Portalen inneholder også fagstoff. Utgiver er Norsk forening for klinisk farmakologi.
Farmakologiportalen.no – norsk portal for legemiddel- og rusmiddelanalyser
Publisert 20. oktober 2023 | Sist oppdatert 20. oktober 2023

Adressen er www.farmakologiportalen.no. Du kan også finne den på http://www.helsebiblioteket.no/legemidler under Farmakologi, dessuten under Individuell legemiddeltilpasning.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.