Legemidler

Aktuelt

IMM-modellen – optimalisering av legemiddelbehandling

IMM – Integrated Medicines Management – er et standardisert verktøy for vurdering og oppfølging. Den beskriver en systematisk prosess der målet er å oppnå maksimal helseeffekt av legemiddelbehandling.

Antiepileptika og nedtrapping

Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet - når og hvordan? Dette er tema for en ny klinisk oversikt som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

E-læringskurs om forskrivning av vanedannende legemidler

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har, i samarbeid med Helsekompetanse.no, utviklet et e-læringskurs i forskrivning av vanedannende legemidler.

(http://www.helsebiblioteket.no/legemidler)