Legemidler

Aktuelt

Ny side på Helsebiblioteket.no: Sjeldne diagnoser

Her finner du en samling av informasjonskilder om sjeldne tilstander, hvilken behandling som brukes og utfordringene med å utvikle og produsere gode legemidler for små pasientgrupper.

UpToDate-tjeneste: «What’s New in Drug Therapy»

I oppslagsverket UpToDate finner du seksjonen "What's New" med nyheter fra de medisinske fagområdene. "What's New" er et godt verktøy for alle som vil følge utviklingen innen legemiddelbehandling.

(http://www.helsebiblioteket.no/legemidler)