Legemidler

Aktuelt

Informasjon om legemidler i sonde

Legemidler er ikke laget for å gis gjennom sonde, men i noen situasjoner kan det likevel være eneste mulighet. I slike tilfeller har helsepersonell ansvaret for å vurdere om tilførsel via sonde er forsvarlig. Informasjon til hjelp ved slike vurderinger er tilgjengelig.

(http://www.helsebiblioteket.no/legemidler)