Immunologisk aktivitet og biologiske legemidler påvirker legemiddelmetabolisme og -transport

Lenke: Immunologisk aktivitet og biologiske legemidler påvirker legemiddelmetabolisme og -transport

Først publisert: 22.06.2015

Sist faglig oppdatert: 22.04.2022

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Dosetilpasning, Interaksjoner

Emner: Interaksjoner

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Hege Christensen, Monica Hermann, Ida Robertsen

Språk: Norsk