Graviditet og legemidler - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Graviditet og legemidler - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

I dette kapitlet gis det veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet til den gravides behov for behandling.

Tema: Graviditet og legemidler

Emner: Graviditet

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk