Kan gravide bruke topikale NSAIDs? - Farmatid

Lenke: Kan gravide bruke topikale NSAIDs? - Farmatid

Først publisert: 04.04.2022

Sist faglig oppdatert: 04.04.2022

Tema: Graviditet og legemidler

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Gro C. Havnen

Språk: Norsk