Avdeling for farmakologi - klinisk farmakologi, Oslo universitetssykehus (ANx)

Lenke: Avdeling for farmakologi - klinisk farmakologi, Oslo universitetssykehus (ANx)

Description:

Informasjon om farmakogenetikk, monitorering av enkeltlegemidler, kalkulatorer, innsending av prøver med mer.

Tema: Legemiddelmonitorering, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Individuell tilpasning, Legemidler

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd, Verktøy, Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk