Farmakokinetisk variabilitet i pasienter med fedme

Lenke: Farmakokinetisk variabilitet i pasienter med fedme

Original tittel: Farmakokinetisk variabilitet i pasienter med fedme og friske frivillige – med fokus på sentrale legemiddel­metaboliserende enzymer

Først publisert: 16.05.2023

Sist faglig oppdatert: 16.05.2023

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Dosetilpasning

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning, Overvekt og fedme

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Kine Eide Kvitne

Språk: Norsk