Gener knyttet til legemiddelomsetning - Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Lenke: Gener knyttet til legemiddelomsetning - Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser

Description:

Farmakogenetiske analyser.

Tema: Dosetilpasning, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Farmakologi, Genetikk, Individuell tilpasning, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Norsk Portal for Genetiske Analyser

Språk: Norsk