Genotyping av pasienter behandlet med SSRI

Lenke: Genotyping av pasienter behandlet med SSRI

Original tittel: Genotyping av pasienter behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere

Først publisert: 26.09.2022

Sist faglig oppdatert: 26.09.2022

Tema: Legemiddelmonitorering, Dosetilpasning

Emner: Individuell tilpasning

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Vigdis Solhaug

Språk: Norsk