Individualisert legemiddelbehandling - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Individualisert legemiddelbehandling - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

Generelt kapittel.

Tema: Dosetilpasning, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning, Legemidler

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk