Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

Generelt kapittel.

Tema: Dosetilpasning, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk