Legemiddelbruk ved nedsatt leverfunksjon

Lenke: Legemiddelbruk ved nedsatt leverfunksjon

Original tittel: Bruk av legemidler ved nedsatt leverfunksjon

Først publisert: 06.10.2005

Sist faglig oppdatert: 06.10.2005

Tema: Dosetilpasning

Emner: Individuell tilpasning

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Olav Spigset

Språk: Norsk