Tarmoperasjon - påvirkes legemidler? - Farmatid

Lenke: Tarmoperasjon - påvirkes legemidler? - Farmatid

Original tittel: Hvordan påvirker tarmoperasjon bruk av legemidler?

Description:

Artikkel av Gro Cecilie Havnen, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7/2020, side 18-21.

Tema: Dosetilpasning, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Farmakologi, Individuell tilpasning, Legemidler, Mage og tarm

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Gro C. Havnen

Språk: Norsk