Vektfaktorer: Dosering av legemidler ved overvekt og undervekt - Tidsskrift for Den norske legeforening

Lenke: Vektfaktorer: Dosering av legemidler ved overvekt og undervekt - Tidsskrift for Den norske legeforening

Description:

Om farmakokinetiske forhold og andre faktorer ved vurdering av dose, resultat av studier, spesielt om dosering innen anestesi og onkologi.  

Tema: Dosetilpasning, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Individuell tilpasning, Legemidler, Overvekt og fedme

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Språk: Norsk