Interaksjonssøk, Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Interaksjonssøk, Direktoratet for medisinske produkter

Description:

Verktøy for å finne interaksjoner ved kombinasjon av legemidler. 

Tema: Interaksjonssøk

Emner: Interaksjoner

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk