Legemiddelinteraksjoner med frukt og bær - Tidsskrift for Den norske legeforening

Lenke: Legemiddelinteraksjoner med frukt og bær - Tidsskrift for Den norske legeforening

Description:

Artikkel av Espen Molden og Olav Spigset i Tidsskrift for Den norske legeforening (2007; 127:3218-20).

Tema: Interaksjoner

Emner: Interaksjoner, Mat

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Espen Molden

Språk: Norsk