Legemidler som påvirkes av cytokrom P450 (CYP)-enzymer - Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Legemidler som påvirkes av cytokrom P450 (CYP)-enzymer - Norsk legemiddelhåndbok

Description:

Tabell: Legemidler som metaboliseres av eller som hemmer ulike cytokrom P450 (CYP)-enzymer i leveren.

 

 

Tema: Farmakodynamikk og farmakokinetikk, Dosetilpasning, Interaksjoner, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Interaksjoner, Farmakologi

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk