Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler - Tidsskrift for Den norske legeforening

Lenke: Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler - Tidsskrift for Den norske legeforening

Description:

Artikkel av Espen Molden og Olav Spigset i Tidsskrift for Den norske legeforening (2009; 129:632-3).

Tema: Interaksjoner

Emner: Interaksjoner, Tobakk

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Espen Molden

Språk: Norsk