Warfarin, interaksjoner med naturmidler - Tidsskrift for Den norske legeforening

Lenke: Warfarin, interaksjoner med naturmidler - Tidsskrift for Den norske legeforening

Description:

Solhaug, V., Nergaård, C.S.: "Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler", Tidsskrift for Den norske legeforening 2010, 130: 1252-4.

Tema: Interaksjoner

Emner: Interaksjoner, Plantebaserte legemidler og naturlegemidler, Blod og lymfe

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Forfatter: Vigdis Solhaug, Cecilie Sogn Nergård

Språk: Norsk