Norsk legemiddelhåndbok

Lenke: Norsk legemiddelhåndbok

Original tittel: Legemiddelhåndboka, Legemiddelhåndboken

Description:

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.

Tema: Oppslagsverk om legemidler, Legemidler

Emner: Oppslagsverk

Dokumenttype: Oppslagsverk

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk