Plantebaserte legemiddel - Direktoratet for medisinske produkt

Lenke: Plantebaserte legemiddel - Direktoratet for medisinske produkt

Description:

Definisjonar, råd om bruk, informasjonskjelder og informasjon om medisinplanteforum.

Tema: Oppslagsverk om legemidler, Legemidler

Emner: Alternativ behandling, Plantebaserte legemidler og naturlegemidler

Dokumenttype: Oppslagsverk, Ressurser på nett

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk