Clinical Trials Information System - CTIS (EU)

Lenke: Clinical Trials Information System - CTIS (EU)

Description:

Forordning for kliniske studier - EU nr. 536/2014.

Tema: Klinisk legemiddelutprøving

Emner: Klinisk utprøving

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Statens legemiddelverk

Språk: Norsk