Helsinkideklarasjonen

Lenke: Helsinkideklarasjonen

Description:

World Medical Association declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

Tema: Legemiddeletikk, Klinisk legemiddelutprøving

Emner: Klinisk utprøving, Etikk

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: World Medical Association

Språk: English