Kreftregisteret

Lenke: Kreftregisteret

Description:

Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Rikshospitalet HF. Registeret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom.

Tema: Legemidler

Emner: Legemidler, Helsestatistikk

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Kreftregisteret

Språk: Norsk