Legemiddelstatistikk, Norge - FHI

Lenke: Legemiddelstatistikk, Norge - FHI

Description:

Har to databaser med opplysninger om legemiddelbruken i befolkningen, Grossistbasert legemiddelstatikk og Reseptbasert legemiddelregister, i tillegg til oversikt over ATC/DDD-klassifikasjonen og annet nyttig materiale.

Tema: Legemiddelepidemiologi, Oppslagsverk om legemidler, Legemidler

Emner: Legemiddelepidemiologi, Legemidler, Helsestatistikk

Dokumenttype: Databaser, Rapporter, Statistikk

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Årlige rapporter om legemiddelforbruket i Norge. WHO-senter for ATC/DDD-metodologien.