NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Lenke: NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Tema: Legemiddelepidemiologi, Oppslagsverk om legemidler, Legemidler

Emner: Epidemiologi, Legemidler, Infeksjon

Dokumenttype: Databaser, Forskning, Oppslagsverk, Statistikk

Utgiver: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk