Farmasøyter og legemiddelindustri - retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom farmasøyter og legemiddelindustrien

Lenke: Farmasøyter og legemiddelindustri - retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom farmasøyter og legemiddelindustrien

Description:

Avtale mellom Norges Farmaceutiske forening (NFF) og Legemiddelindustriforeningen (LMI) som er en videreføring og oppdatering av «Retningslinjer for samarbeid mellom farmasøyter og farmasøytisk industri» fra 2000.

Tema: Legemiddeletikk, Legemidler

Emner: Etikk, Legemidler

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Legemiddelindustriforeningen (LMI), Norges Farmaceutiske forening (NFF)

Språk: Norsk