Pasientorganisasjonene (FFO) og legemiddelindustrien - regler for samarbeid

Lenke: Pasientorganisasjonene (FFO) og legemiddelindustrien - regler for samarbeid

Description:

Anbefalte retningslinjer som fastsetter rammer for samarbeid mellom Legemiddelindustriforeningen (LMI) og europeiske pasientorganisasjoner.

Tema: Legemiddeletikk, Legemidler

Emner: Etikk, Legemidler

Utgiver: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Språk: Norsk