Samstemming av legemiddellister - Helsedirektoratet

Lenke: Samstemming av legemiddellister - Helsedirektoratet

Description:

Delprosjekt i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjen vil foreslå enkle rutiner, blant annet for sløyfen fastleger – sykehus – og tilbake til fastlege / kommune.

Tema: Legemiddelgjennomgang, Legemidler

Emner: Legemiddelgjennomgang, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Pasientsikkerhetskampanjen

Språk: Norsk