Samstemming av legemiddellister - kunnskapsoppsummering

Lenke: Samstemming av legemiddellister - kunnskapsoppsummering

Description:

Systematisk oversikt.

Først publisert: 24.04.2015

Sist faglig oppdatert: 06.01.2015

Tema: Legemiddelgjennomgang, Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk