Medisineringsfeil: - Det er vanskelig å tenke, regne og snakke samtidig

Lenke: Medisineringsfeil: - Det er vanskelig å tenke, regne og snakke samtidig

Først publisert: 15.10.2022

Sist faglig oppdatert: 15.10.2022

Tema: Administrasjon av legemidler, Trygg legemiddelbruk

Emner: Legemiddelsikkerhet, Legemiddelhåndtering

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Sykepleien

Språk: Norsk