Infusjon av legemiddelkombinasjoner: Er legemidlene kompatible?

Lenke: Infusjon av legemiddelkombinasjoner: Er legemidlene kompatible?

Først publisert: 01.03.2021

Sist faglig oppdatert: 01.03.2021

Tema: Administrasjon av legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Intravenøs tilførsel

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Forfatter: Vigdis Staven Berge, Katerina Nezvalova-Henriksen, Yvonne Andersson, Jørgen Brustugun, Niklas Nilsson, Ingunn Tho

Språk: Norsk