Legemidler i dosett - vurdering av egnethet og stabilitet

Lenke: Legemidler i dosett - vurdering av egnethet og stabilitet

Original tittel: Legemidler i dosett

Først publisert: 20.05.2022

Sist faglig oppdatert: 20.05.2022

Tema: Administrasjon av legemidler

Emner: Legemidler, Sykepleie, Eldre

Dokumenttype: Artikler

Utgiver: RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre

Språk: Norsk