Lukket legemiddelsløyfe - prosjekt

Lenke: Lukket legemiddelsløyfe - prosjekt

Først publisert: 25.01.2022

Sist faglig oppdatert: 25.01.2022

Tema: Administrasjon av legemidler, Trygg legemiddelbruk

Emner: Legemiddelsikkerhet, Legemiddelhåndtering

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt senter for e-helseforskning

Språk: Norsk