Sonde: Administrasjon av legemidler i sonde/PEG - OUS

Lenke: Sonde: Administrasjon av legemidler i sonde/PEG - OUS

Description:

En veileder for helsepersonell.

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Legemidler i sykehjem og hjemmetjenester, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Deling og knusing

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Sykehusapotekene HF

Språk: Norsk