Sonde: Retningslinje om legemidler i sonde - Haukeland

Lenke: Sonde: Retningslinje om legemidler i sonde - Haukeland

Sist faglig oppdatert: 10.11.2021

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Legemiddeltilpasninger hos eldre, Legemidler

Emner: Legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Haukeland Universitetssykehus

Språk: Norsk