Offentlig finansiering av legemidler - Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Offentlig finansiering av legemidler - Direktoratet for medisinske produkter

Description:

Viser de fire trinnene - metodevarsling, medisinsk godkjenning/markedsføringstillatelse, metodevurdering og beslutning om offentlig finansiering.

Tema: Legemiddelpolitikk, Legemidler

Emner: Legemiddelpolitikk, Legemiddeløkonomi, Legemidler

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk