Farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Lenke: Farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Description:

Utredning.

Tema: Legemidler, Individuell legemiddeltilpasning

Emner: Legemiddelpolitikk, Legemiddelbruk, Legemidler

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk