Legemiddelmelding 2015 - Riktig bruk - bedre helse

Lenke: Legemiddelmelding 2015 - Riktig bruk - bedre helse

Description:

Stortingsmelding 28 (2014-2015)

Tema: Legemiddelpolitikk, Legemidler

Emner: Legemiddelpolitikk, Legemidler

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Språk: Norsk