Lover om rekvirering og utlevering av legemidler

Lenke: Lover om rekvirering og utlevering av legemidler

Original tittel: Rekvirering og utlevering av legemidler, legemiddelbehandling – aktuelt lovverk

Tema: Legemidler

Emner: Legemiddelpolitikk, Legemidler, Lover og regler

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk