Helseberedskapsmeldingen (2023)

Lenke: Helseberedskapsmeldingen (2023)

Original tittel: En motstandsdyktig helseberedskap - Fra pandemi til krig i Europa

Først publisert: 24.11.2023

Sist faglig oppdatert: 24.11.2023

Tema: Legemiddelsikkerhet

Emner: Beredskap

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Språk: Norsk