Legemiddelmangel, oversikt og råd - Direktoratet for medisinske produkter

Lenke: Legemiddelmangel, oversikt og råd - Direktoratet for medisinske produkter

Description:

Oversikt over årsaker, tiltak, og nyheter. Oppdatert liste over legemidler med leveransesvikt.

Tema: Legemiddelberedskap

Emner: Beredskap, Legemiddelmangel, Legemidler

Dokumenttype: Nasjonale faglige råd

Utgiver: Direktoratet for medisinske produkter

Språk: Norsk