Bruk av tolk i offentlig sektor - Hva sier tolkeloven?

Lenke: Bruk av tolk i offentlig sektor - Hva sier tolkeloven?

Original tittel: Hva sier tolkeloven om offentlige organers ansvar for bruk av tolk i offentlig sektor?

Tema: Migrasjonshelse

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Flyktning.net

Språk: Norsk