Informasjonsprogram til ukrainske flyktninger

Lenke: Informasjonsprogram til ukrainske flyktninger

Description:

I dette programmet vil du få informasjon om vanlige reaksjoner man kan få som flyktning, det vil si at du ikke vil få noe oppfølging av helsepersonell i dette programmet. Du vil istedenfor få informasjon, råd og tips om hva som er normale utfordringer i en vanskelig tid. Programmet er utviklet av Helse-Bergen, Youwell, Bergen kommune og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmorsforebygging (RVTS).

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Kommunikasjon

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Språk: Norsk