Tuberkulose på flere språk

Lenke: Tuberkulose på flere språk

Description:

Tuberkulose er en infeksjonssykdom. Den opptrer som oftest i lungene, men den kan ramme alle organer i kroppen. Sykdommen smitter via bakterier som spres gjennom små spyttdråper i luften.

Tema: Migrasjonshelse

Dokumenttype: Informasjonsark

Utgiver: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL

Språk: Norsk