Barn med fluktbakgrunn - tilrettelegging for integrering

Lenke: Barn med fluktbakgrunn - tilrettelegging for integrering

Description:

Prosjektet vil ha tre rapporter for kunnskap om barn og unge i flyktningfamilier og integreringsprosessen i Norge sett fra deres ståsted.

  • Delrapport 1 (av Oslo Economics) kartlegger dagens virkemiddelapparat rettet mot barn og unge i flyktningfamilier (januar 2023).
  • Delrapport 2 (av Velferdsforskningsinstituttet NOVA) skal omhandle barn i flyktningfamiliers egne opplevelse av integreringsprosessen (desember 2023). 
  • Delrapport 3 (av Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Oslo Economics) skal vurdere de kartlagte tiltakene og munne ut i anbefalinger for bedre innretning og kvalitet på tjenestene (mai 2024). 

Først publisert: 14.01.2023

Sist faglig oppdatert: 14.01.2023

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Integrering

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Språk: Norsk