Holdninger til innvandring, integrering og mangfold - Integreringsbarometeret

Lenke: Holdninger til innvandring, integrering og mangfold - Integreringsbarometeret

Description:

Rapporten viser utviklingen i befolkningens holdninger til innvandring, flyktninger og integrering i perioden 2017-2023.

Først publisert: 09.04.2024

Sist faglig oppdatert: 09.04.2024

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Integrering

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Språk: Norsk