Kartlegging av opplæringstilbudet til nyankomne ungdommer

Lenke: Kartlegging av opplæringstilbudet til nyankomne ungdommer

Først publisert: 21.02.2024

Sist faglig oppdatert: 21.02.2024

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Barn og unge

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Språk: Norsk