Flyktningbiblioteket

Lenke: Flyktningbiblioteket

Tema: Migrasjonshelse

Emner: Psykisk helse, Psykososiale forhold

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk